Najważniejszym spośród trudnych wyzwań w lwiej części miast w Polsce jest komunikacja. Polskie gminy nie są zaadaptowane do tak dużego nasilenia korków, jaki powstał przez zwiększenie się ilości pojazdów na polskich drogach. Dlatego jedną z najważniejszych inwestycji które powinno rozpocząć prawie każde miasto jest inwestycja w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Nawierzchnie drogowe i transport miejski to najważniejszy obszar, jaki da przestrzeń na to by polepszyć zadowolenie mieszkańców a także usprawni całość gospodarki Krakowa.

Na tle innych miast, nowe projekty komunikacyjne jakie realizuje Kraków mocno się wyróżniają. Mieszkańcy w głosowaniu opowiedzieli się za budową metra, jednak zanim metro powstanie, w komunikację autobusową i tramwajową i rozwój dróg trzeba zainwestować dużo pieniędzy . Z bardziej istotnych decyzji finansowych warto podkreślić:
w pełni napędzaną elektrycznie siatkę autobusów – jedyną w kraju,
nowoczesne torowisko na Ruczaju,
całkowicie przebudowany dworzec PKP wraz z centrum handlowym.
Poza tym, w planach miasto ma inwestycje w przynajmniej kilka nowych dróg dojazdowych pomiędzy już istniejącymi połączeniami i naprawy istniejących połączeń autobusowych i dróg dojazdowych.
Krakowianie remontów nie znoszą – problemy w poruszaniu się i dotarciu do biur przeszkadzają w codziennym życiu. Warto zaś pamiętać, że bez napraw jakość dróg nie może się poprawić i aby było lepiej, trzeba cierpliwości.wybory Kraków 2014
Inwestycje w rozwój transportu to nie tylko następne linie komunikacji, jak również lepszej odporności nawierzchnia dróg, która będzie mocniejsza i wytrzymała. (jednym z przykładów jest ścieralna nawierzchnia jezdni na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka i na zewnętrznej jezdni Wadowickiej). Oczywiście, miasto potrzebuje dodatkowo wielu zmian i inwestycji, aby jeździło się po nim wygodnie. Nie tylko autem, ale również tramwajami. Mimo to widać jasno, że wszystko jest na świetnej trasie do tego, by mieszkańcom mieszkało się tu naprawdę miło i z zadowoleniem.